#225290
thsv

Hej Helene

Dit pantebrev kan give afgiftsfritagelse for op til det beløb, der er tilbage, maksimalt 500.000 kr, det er 1,5% stempel du sparer.

Andelskronen har betydning for værdien af din andel, hvis maksimalpris består af 2 dele:
1) selve andelens værdi, baseret på de oprindelige indskud
2) værdi af evt. forbedringer.

Ved 500.000 kr i købssum kunne disse jo være:
440.000 kr for andelsbeviset (oprindeligt på 10.000 kr)
60.000 kr for forbedringerne.

Når andelskronen så stiger til 45 er maksimalprisen blevet til 450,000 kr for andelsbeviset, mens forbedringerne skal afskrives, typisk over 10-20 år afhængigt af hvad der er forbedret. Det er altså ingenlunde sikkert at din andel er steget, hvis der er gået et år siden købet og afskrivningen på forbedringerne er højere end værdistigningen på andelen.

Der kunne også være større forbedringer eller ingen.

Der er ikke umiddelbart nogen grænse for belåningen af en andel, men er foreningens gæld stor kan banken ofte ikke tilbyde en lav rente på andelslånet.

Var der ikke tale om en andel i Valby? så er der uden tvivl en vis gæld i andelen.