#225286
test

det er også dem der evt. skal låne dig noget der helt selv bestemmer hvor meget de mener og under hvilke betingelser de vil låne noget til det. Så du misforstår det hvis du tror at et ejerpantebrev på 500.000 automatisk giver et på på 500.000 kr.

Det har morsdreng allerede skrevet :”Det er alene långiver/pengeinstituttet som bestemmer, om og hvor meget man vil låne dig mod pant i ejerpantebrevet og her spiller købsprisen for andelen, den forventede salgspris samt ejerpantebrevets prioritetsmæssige placering naturligvis ind.”