#225284
morsdreng

Mit svar har desværre ikke været helt fyldestgørende når du fortsat giver udtryk for, at du har overtaget et PANTEBREV og at der skulle være et sammenhæng mellem størrelsen på pantet og den eventuelle belåning som du kan opnå med sikkerhed heri.

Som allerede oplyst, har et pantebrev både en debitor/skyldner og en kreditor, hvor den første typisk betaler både rente og afdrag til den anden. Betaler du til nogen? eller er der nogen der betaler til dig i henhold til pantebrevet? – det er der næppe! Hvis det virkeligt er tale om et pantebrev, vil dette blive afdraget /tilbagebetalt over en årrække og dermed vil panteretten iflg. dette blive mindre og mindre for til sidste helt at forsvinde/ende på “0”, den dag pantebrevet iflg. sine bestemmelser er fuldt tilbagebetalt.

Følg mit råd og gå ind på den digitale tinglysning, hvor du i andelsboligbogen kan indhente en tingbogsoplysning der viser, hvordan din andel er belånt og dermed få vished for, at der er tale om et ejerpantebrev og ikke et pantebrev.

Hvis du vil vide mere, kan du prøve at google emnerne PANTEBREV og EJERPANTEBREV. Her kan du kan læse meget mere om de 2 former for pant og hvori de adskiller sig indbyrdes.