#225250
morsdreng

Spørgsmålet er ellers klart nok. Spørgerens kæreste har flere forbrugslån på sammenlagt 250 tkr., som spørgeren mener kan indfries mod betaling af 150-175 tkr., hvilket må betyde, at de forskellige långivere accepterer, at ikke hele deres tilgodehavende bliver betalt – det kalder man en akkord.

Kan gælden i det hele taget indfries med betaling af de 150-175 tkr. skal dette beløb lånes i et nyt/andet pengeinstitut og skal derfor naturligvis også både forrentes og afdrages, Derimod sparer man både afdrag og rente på den del af gælden der bortakkorderes.

INGEN pengeinstitutter er særligt “vilde med” at skulle finansiere eksisterende forbrugslån og slet ikke til sammenlægning af flere af slagsen. Når det oven i købet viser sig, at ansøgeren af det nye lån IKKE har været i stand til at tilbagebetale sine allerede optage lån fuldt ud og at de eksisterende kreditorer derfor at måttet acceptere, kun at få betalt en del af deres tilgodehavende,, er der næppe nogen lyst tilbage.

Hvem vil låne penge ud til en person som ikke har været i stand til at forrente og afvikle sine allerede optagne lån? – ingen.