#224424
peter holm larsen

Helt uden at have noget sagligt argument for min påstand – kunne man tænke banken tjener på du har bevarer realkreditlånet og tjener du opretter en pensionsopsparing – og det faktum vil have indflydelse på deres råd – og dit forslag vil mindske deres indtæger ?

For nok 3 år siden var jeg men en person i banken for at bistå med rådgivning om lånindfrielse kontra pensionsopsparing – for en ikke topskatteyder.

Han ville gerne have en pensionsopsparing med lav risiko – og bankrådgiveren lagde ud med han ved at investere i en pulje med lange obligationer 20-30 år ville kunne forvente et afkast på 3,5-4% pa. efter omkostninger og før pal skat.

Da jeg spurgte ind til hvilke obligationer der dog lå i den pulje ca 80 % lange realkreditobligationer.

Da jeg så oplyste at det var jo netop de obligationer kunden havde i sin bolig – hvor renten eksklusive bidrag var 3,1% pa. så han jo i princippet købte sine egne obligationer sagde bankmedarbejderen at det kunne teoretisk godt være nogle af dem – men nok ret få af dem – satte mit spørgsmål om – hvis han kunne tjene 4% på at købe obligationer til depot so var hans egne hvor han kun betalte 3% hvor den sidste procent blev skabt?

Kursgevinster var svaret prompte ! Hvordan det hang sammen når udgangspunktet var obligationerne om 20-30 år kom ud til kurs 100. Mit spørgsmål om hvem der så led kurstabet var bankmedarbejderen lidt vævende da han nok begyndte at se min pointe.

Men mit afsluttende spørgsmål om hvordan bodragssatsen og administrationsomkostninger spillede ind på overvejelserne – var han svar at det var mere komplicerer den blot at stille det sådan op!,,,,,,,

Uden han kunne forklare hvor mit resonement missede.