#224416
morsdreng

Hvis du kun kan låne penge fordi din familie sætter 300.000 kr. ind på en konto i dit navn, skal beløbet naturligvis også tjene til sikkerhed for din kassekredit, og så kan ud lige så godt låne pengene direkte af familien. Sættes pengene ind på en konto i dit navn er pengene dine og dermed en gave til dig, som du skal betale gaveafgift eller måske endda almindelig indkomstskat af, afhængig af dit familieforhold til gavegiver og så er det en bedre løsning, at familien enten låner dig pengene direkte eller stiller sikkerhed for dit lån. I øvrigt vil andelen kunne bruges som sikkerhedsstillelse.

Kontakt advokat og revisor og lad dem finde ud af, om det er en god ide at blive medejer af den virksomhed du er ansat i, om prisen er den rigtige og om du kommer til at hæfte med mere end værdien af din anpart samt hvordan købet i øvrigt skal skrues sammen. Det er sket, at medarbejdere er blevet overtalt til at blive medejere af virksomheden ene og alene for at fremskaffe kapital til en skrantende virksomhed. Er du medejer af virksomheden, kan det i værste fald måske betyde, at du ikke kan få understøttelse hvis du måtte blive arbejdsløs eller løn fra Lønmodtagernes Garantifond i tilfælde af konkurs..

At undersøge dine muligheder for sikkerhedsstillelse og renten på det mulige banklån til køb af andelen, før du undersøger “kvaliteten” af den virksomhed som du skyder penge i og om prisen for andelen er den rigtige, er den forkerte rækkefølge