#224360
morsdreng

Betaler man ikke hvad man skal, må man forvente at gælden bliver opsagt til øjeblikkelig indfrielse. Det er en total misforståelse hvis du tror, at et realkreditinstitut ikke kan sætte en ejendom på tvangsauktion på grundlag af en misligholdt ydelse, om end man traditionsbestemt ikke opsiger hele gælden, men kun kører inkasso, udlæg og tvangsauktion for de skyldige terminer. resultatet bliver det samme hvis man ikke betaler – tvangsauktion over hele ejendommen.

Som allerede oplyst, kan udlæg foretages på grundlag af et forfaldent krav forudsat at kreditor har et såkaldt udlægsgrundlag. Det har banken og kreditforeninger altid. Udlæg kan foretages selv om aktivet huset/bilen er mindre værd end hvad man skylder.

Har en bank, et realkreditinstitut eller andre sikkerhed i fast ejendom, biler eller andelsbolig kan de kun gøre deres sikkerhed heri gældende/få fat i værdien af deres sikkerhed, ved at foretage udlæg i aktivet og senere begære dette solgt på tvangsauktion.

Du bør tydeligvis ikke rådgive dine forældre, ej heller med hjælp fra debattører på dette forrum, men i stedet henvise dine forældre til professionel bistand, som har den nødvendige viden på området.