#224356
morsdreng

Dette forrum egner sig ikke til at jeg kan give dig en fuldstændig gennemgang og forklaring på af alle de juridiske forhold og spørgsmål som du berører og det vil i øvrigt forudsætte, at du har en vis forhåndsviden på området..

Men forholdene skal behandles under et. Det er derfor IKKE rigtigt hvis du tror, at man kan flytte tilbage til det oprindelige hus og aflevere nøglerne til de senest købte hus til banken, UDEN at dette får konsekvenser for begge ejendomme, herunder også for det første hus som man er flyttet tilbage til. Betaler man ikke hvad man skylder, vil banken i sidste ende tage tvangspant/udlæg i de udlægsegnede aktiver som man ejer, og det vil først og fremmest være fast ejendom, biler og evt. indestående i PI eller depoter.

Udlæg kan være forløberen for en tvangsauktion. Betaler man ikke gælden ellert indgår man ikke en afdragsaftale som udlægshaver/banken kan acceptere, vil ejendommen blive sat på tvangsauktion. Det samme vil i øvrigt ske, hvis man ikke betaler ydelserne på de realkreditlån man har i ejendommen/ejendommene.

Sage er for alvorlig til at du kan basere en løsning på de råd du måtte få på dette forum. Søg professionel hjælp også selv om det koster, for du ved aldrig, om de svar du får her er de rigtige og hvilken faglig baggrund svareren har.