#224302
thsv

Lån 1 bidrag om året er på 49.832 kr årligt og ville være på 35.088 kr ved 0-60% belåning, altså næsten 15.000 kr årligt at spare i adm.bidrag.
Dette lån vil I typisk beholde som afdragsfrit i 8 år, eller 10 år hvis I omlægger til nyt lån.
Lånet har en kontantværdi på 4.163.395 ved gn.snitskurs i dag, da eff. rente for 3 år er nede i 0,10%.
Ved ovennævnte besparelse på næsten 120.000 kr i adm.bidraget over 8 år eller 80.000 kr netto kan det godt svare sig at lægge lånet om, men det er marginalt og vil være klart billigere om små 3 år, når lånet skal refinansieres.

Lån 2 adm.bidrag på 2,25% afspejler at lånet ligger over 60% og passer med satsen for 60-80%, afsindigt dyrt at vælge afdragsfrihed i det interval. Renten på 0,87% tyder på at I optaget lånet på et uheldigt tidspunkt!
Lånet har umiddelbart en kontant værdi på 530.933 kr, hvortil kommer kurskæring og andre gebyrer for indfrielse.
Overværdien på ca. 16.000 kr afspejler den meget høje rente I har bundet jer for i 5 år.
Eff.rente ved gn.snitskurs i dag er 0,25% for små 4 år til refinansiering.

Jo det kan let betale sig at have lån i banken over 60%, da adm.bidraget alene er højere end den rente de førende banker tilbyder.
Ved 1,5-2% er renten for 516.000 kr kun 7.740-10.320 kr årligt, hvor I betaler 16.096 kr nu i Totalkredit!

Tag jeres vurdering af lejligheden på 6,6 mill. med til BankNordik sammen jeres budget, lønsedler og årsopgørsler mm. og få et tilbud fra dem på boligprioritet 60-80%. Herunder indfrielse af lån 2 her og nu.