#223976
test

Specielt skjult kan man nu ikke kalde beregning af valør dage for erhvervskunder. Det er også et faktum at staten kun havde tabt penge på at danske bank evt. var gået konkurs. Du tjente de så penge på at låne penge til dem i stedet.

1.4 Valørmæssige overtræk
Rentedatoen på indbetalinger er ofte bankdagen
efter indbetalingen. Hæver I derfor penge
på jeres konto samme dag, der indbetales på
kontoen, kan der i visse tilfælde opstå et så-
kaldt valørmæssigt overtræk. Det vil sige, at
udbetalingen får rentedato dagen før indbetalingen.

https://www.danskebank.dk/PDF/PRISER-VILKAAR-FAKTAARK/ERHVERV/Generelle-vilkaar/Beregning-og-tilskrivning-af-renter-i-Danske-Bank-erhverv.pdf