#223914
peter holm larsen

Hej ppede,

Selvfølgelig kan det ikke udelukkes at en kunde vil få helt eller delvis ret ved en domstol eller ved pengeinstitutklagenævnet.

Men for det første må man forvente at skulle pengeinstitutklagenævnet give kunden fuld medhold trods det er fyldestgørende beskrevet i tilbudsmaterialet og kunde har fået bankens vurdering af kundens vidensprofil, så vi sagen men en vis sandsynlighed blive anket til domstolene – og sandsynligheden er efter min vurdering høj – da de sager der har været herom som du skriver er gamle – og de fleste fra før der blevet udarbejdet de omfattede dokumsntionsregler ipengeinstitutterne.

Skriftlig orientering vægter ved domstolene som hovedregel højere end mundtlig dokumentation – og særligt hvis der uenighed om hvad der mundtligt er blevet sagt. Det mundtlige forløb til nemt blive påstand mod påstand hvorved en domstol vil have svært ved at fastslå det faktiske forløb, hvilket vil være en væsentlig ulempe for kunden og yderligere en fordel desværre for banken.

Henset til det er ca 30.000 kr. det har kostet, skal kunden meget overveje om hun har de økonomiske kræfter ( formue) og fysiske og psykiske kræfter til at køre en retsag gennem domstolene – det er langt fra sikkert at kunden vil vinde sagen og kundens egne sagsomkostninger hvis sagen tabes ved landsretten kan let løbe op til over 50-100.000 kr. til advokat. Tabes sagen og banken får medhold i væsentlighed vil kunden sandsynligvis også blive pålagt at betale bankens sagsomkostninger som det roligt kan forventes er i mindst samme størrelse.

Så mit råd er med mindre kunden har meget klar dokumentation for mangelfuld rådgivning – eller en god formue hun gerne vil satse af principielle årsager – så er det en sag hun må forsøge at løse i mindelighed med banken.

Nu kender jeg ikke sagen nærmere end det meget kort beskrevne – men min faglige vurdering er at kunden ikke vil få medhold – jeg kan tage fejl – men spurgte nogle om jeg ville satse mine penge på kunden vandt på det oplyste grundlag ville jeg end ikke ved løftet om at få pengene tilbage 1:10 oddse på kunden fik medhold i en domstol.

Hvis du selv mener at kunden vil vinde med overvejende sandsynlighed synes jeg du skal foreslå spørger at de betaler sagsomkostningerne for hende mod at vindes sagen så skal du have 25 % at erstatningen – det tror jeg ppode vil takke ja til så 🙂