#223458
morsdreng

Den nye forældelseslov trådte i kraft pr. 1.1.2008 med en overgangsperiode på 3 år.

Hvor en påmindelse tidligere var tilstrækkeligt til at afbryde en forældelse skal der efter den nye lov mere til, nemlig dom/betalingspåkrav indbringelse af sagen for fogedretten eller skyldnerens underskrift på et frivilligt forlig/skylderklæring. I særlige tilfælde, kan skyldnerens handlemåde også være en erkendelse af gældens fortsatte eksistens. Det kan du læse mere om i forældelseslovens kapitel 5

Har BRF afbrudt forældelsen efter de gamle regler, dvs,. ved en påmindelse, inden den 31.12.2007 gælder denne afbrydelse også efter ikrafttræden af den nye lov, MEN kun for 10 år som er den nye forældelsesfrist for fordringer og gæld til pengeinstitutter m.fl. Langt de fleste finansielle virksomheder har derfor sørget for at udsende påmindelser til deres skyldnere i løbet af året 2007, og derfor vil din gæld til BRF sandsynligvis først blive forældet en gang i løbet af 2017, eller 10 efter påmindelsen.

Når du nu hører fra BRF, er det fordi kravet endnu ikke er forældet. Du kan derfor forvente, at BRF vil afbryde forældelsen ved at indbringe gælden for fogedretten eller forsøge at få dig til at underskrive en skylderklæring/frivilligt forlig inden forældelsen indtræder..

Bed BRF dokumentere at kravet endnu ikke er forældet og forsøg derefter at få en aftale med BRF om hel eller delvis betaling af din gæld.