#222992
morsdreng

Hvis du driver din virksomhed i personligt regi og IKKE som et selskab med begrænset ansvar, som f.eks. ApS, A/S eller IVS, er det IKKE ulovligt for banken at overfører penge/indeståendet fra én af dine konti til en konto der er i overtræk eller restance, det kaldes modregning.

Banken kan IKKE sælge din andelslejlighed selv om de har pant i denne. Hvis man vil det, skal banken første opsiger både sit udlån til dig uden varsel pga. af misligholdelse og deres pant i andelslejligheden, med det varsel der fremgår af ejerpantebrevet, som på ofte vil være på 14 dage. Når dette er sket, skal banken iværksætte en tvangsauktion, hvilket sker ved at man først indbringer sagen for fogedretten og der foretager udlæg i andelen. Først når dette er sket, kan man begære tvangsauktion over din andelslejlighed. Tidshorisonten fra opsigelsen af dit udlån og indtil tvangsauktionen afholdes er ligge på mellem 6 til 9 måneder.

Men vælger du selv at sælge din andelslejlighed eller ligefrem at give Nordea salgsfuldmagt er situationen naturligvis en helt anden.

Så dine oplysninger tyder på, at Nordea har truet dig med noget som man i praksis slet ikke kan eller vil gennemføre. Dit problem er bare, at du med en nyåbnet butik og med overtræk på din erhvervskonto, ikke har den bedste udgangssituation for at skifte bank.

Du har sandsynligvis en revisor til at lave dit regnskab. Drøft sagen med ham og få ham til at hjælpe dig med at finde en acceptabel løsning med banken.