#222692
morsdreng

En børneopsparing skal løbe i mindst i 7 år og kan tidligst udbetales når barnet fylder 14 og senest ved det fyldte 21. år.

Da du oplyser, at kontoen er oprettet kort tid efter fødslen, kan den teoretisk været oprettet med udløb på et hvilket som helst tidspunkt mellem barnets fyldte 14 og 21 år, og dermed også med udløb/ophør ved de fyldte 19 år.

Men der bliver lavet en aftale/kontrakt når en børneopsparingskonto oprettes, og enten må du eller banken eller jer begge have en kopi af denne kontrakt.. Prøv at se om du ikke kan finde din kopi, eller bed banken om at give dig en kopi af deres kontrakt.

Som situationen er nu, er det påstand mod påstand, men banken har som den professionelle part bevisbyrden for hvornår bindingen på børneopsparingskontoen udløber og om for at denne evt. senere måtte være blevet forlænget.

Kan du ikke komme videre med den pågældende filial bør du kontakte bankens klageansvarlige. Du kan på deres hjemmeside finde nærmere om dennes kontakt-adresse.