Forside Fora Privatøkonomi Ubetalt gæld Ubetalt gæld

#222656
morsdreng

Du dømmer Fogedretten ikke folk, det sker kun i den lokale Byret eller Landsretten, hvis sagen er anket eller starter der. Grænsen for betalingspåkrav er 100 tkr. så sagen kommer ikke ind under den såkaldte “småsags-proces”, men må være foretage som en alm. retssag om et pengekrav.

Din skyldner er i retten blevet dømt til at betale dig et beløb. Sagen har herefter været indbragt for Fogedretten, hvor der er indgået en aftale om, at din skyldner skal betale 500 kr. om måneden. Bemærk, i Fogedretten kan der IKKE gennemtvinges en afdragsordning, det eneste der kan ske er, at der kan foretages udlæg i de eventuelle udlægsegnede aktiver som din skyldner måtte eje. Hundekennelen og/eller hundene kan være såkaldte udlægsegnede aktiver, men så burde der havde været foretaget udlæg heri, allerede første gang du havde ham i Fogedretten. Da dette ikke er sket, er det enten fordi det ikke er ham der ejer hundene og kennelen eller også er kennel og hunde først anskaffet efter at sagen var i fogedretten .

Tag og spørg inkassofirmaet om de kender nogle som kan tænkes at ville købe din fordring og om dine muligheder for at kunne foretage udlæg i den kennel og de hunde som du oplyser at han ejer.

Du får kun omkostninger ud af at sende dit krav i fogedretten med løbende mellemrum, for hvis din skyldner ikke har betalingsvilje, kan fogedretten ikke gennemtvinge en betaling, men kun foretage udlæg i hans evt. udlægsegnede aktiver. Derfor bør sagen kun genfremsendes i fogedretten for at afbryde en eventuel forældelse eller fordi du har fundet ud af, at din skyldner nu ejer udlægsegnede aktiver.