#222498
morsdreng

Når overtagelsesdagen er den 15.8. vil sælgeren normalt kunne regne med at have salgsprovenuet i hånden ca. 1 måned senere, f.eks. den 15.9., men salgsprovenuet bliver først frigivet til sælger når skødet er lyst uden anmærkninger, hvilket bl.a. forudsætter, at alle sælgerens lån er indfriet. Hvad nytter det så at have opsagt F3 lånet til indfrielse pr. 1.10.? Det skal i virkeligheden indfries længe inden den 1.10. da dette er betingelsen og forudsætningen for, at provenuet i det hele taget kan blive frigivet til sælger/dig.

Dette bekræfter kun mine bemærkninger om “bagspejlets klare lys” og at man skal have sig alternativerne for øje.

Så længe du ikke kan komme med en forklaring og opgørelse over dit påståede tab på 50.000 kr. kommer du ikke længere på dette forum. Spørg banken, få deres opgørelse over hvordan de kommer frem til de 50.000 kr. Da det tab kun kan opgøres i forhold til et alternativ/noget andet, er det afgørende at du får oplyst, hvilket alternativ/anden situation/indfrielsestidspunkt der ligger til grund for tabsopgørelsen.