#222442
morsdreng

Hvis du optager et lån på grundlag af den friværdi der er i dit hus og grund og efterfølgende at nedriver huset er der tale om en ulovlig og strafbar handling, for som du allerede har fået at vide, foringer du derved værdien af pantet og det må man ikke.

Hvis du bygger et eksisterende hus om, vil du først kunne få et kreditforeningslån udbetalt når byggeriet er færdigt og godkendt eller hvis banken stiller garanti for at byggeriet bliver færdigt, og så taler vi om et forhåndslån. Men som du selv oplyser, er dine byggeplaner endnu ikke godkendt.

Så du må enten optage e lån i den eksisterende friværdi og leve med huset og grunden som den er, eller få godkendt dit byggeprojekt og så finansiere opførelsen med enten et traditionelt byggelån eller et forhåndslån. Hvad du har planer om, svarer til at sætte sig mellem to stole og kan derfor slet ikke lade sig gøre.

At optage et lån 1 år før man skal bruge pengene er ikke smart og det vil kun kunne lade sig gøre på grundlag af den allerede eksisterende friværdi og IKKE på grundlag af et endnu ikke færdigt og slet ikke godkendt byggeprojekt

Søg sagkyndig bistand for det har du brug for.