#222010
thsv

Nej, huset skal være opført før end der kan tages pant i det.
RK skal jo sikre sig imod at byggefirmaet går konkurs eller at byggeriet går i stå.

Og er jo ikke sikkert at der godkendes til den pris det koster at opføre, har hørt om byggerier i billige områder, der ikke kan belånes af hele enterprisesummen. Omvendt kan vurderingen i meget attraktive områder overstige de samlede omk.

Var der tale om en omlægning kunne man i stedet vælge straksindfrielsen med differencerenter frem til termin, en konstruktion der minder om det du ønsker, dog uden afdrag og adm.bidrag, men med negativ rente (markedsrente) af det beløb RK skal forvalte i de 3 måneder.

Hvilket lån er du blevet tilbudt og til hvilken kurs?
Fredagens tilbudskurs var jo f.eks. 97,39 på 2% 30 år med afdrag.