#221968
morsdreng

Det mest sandsynlige og sædvanlige er, at bankgæld har pant i ejendommen med prioritet NÆST efter realkreditlånet/-lånene. Da banken typisk garanterer/kautionerer for de sidste 20-25% af realkreditlånet, er det usandsynligt at banken har taget pant FORAN et realkreditlån, idet dette – alt andet lige – kun vil forøge det beløb som banken skal betale under sin garanti/kaution, hvis ejendommen ikke kan sælges for en pris der både kan dække gælden til realkreditten og banken.

Derfor er prioritetsstillingen 1) realkreditlånet og dernæst 2) bankgælden og derfor påvirker din bankgæld IKKE realkreditlånets prioritets-mæssige placering som ligger fra 0 – X % af belåningsværdien, men kun den samlede belåning af ejendommen.

Da prioritetslånet er en kassekredit, hvor du både kan trække indenfor maksimum eller vælge at nedbringe gælden, skal banken naturligvis d regne med, at du kan trække op til det bevilgede og aftalte maksimum, så derfor er dit aktuelle træk på prioritetslånet fuldstædigt ligegyldigt,