Forside Fora Privatøkonomi personlig konkurs personlig konkurs

#221710
morsdreng

Salær til mægler vil blive betalt når huset sælges, der er panthaverne der kommer til at mangle penge.

Ordsproget om at man “ikke kan klippe håret af en skaldet” passer også i dette tilfælde, kan man ikke betale – kan man bare ikke betale og det kan kreditorerne ikke gøre noget ved hvis man intet ejer, men din mor vil naturligvis fortsat skylde pengene, uanset om der etableres et nyt lån til de pågældende kreditorer eller ikke.

I teorien kan banken gå ind og modregne i pensionen og kommunen kan i pensionen indeholde de skyldige ejendomsskatter, som ikke blev dækket ved salget. MEN i praksis kan man IKKE, da den pågældende ikke må fratages sine muligheder for at overleve og have til at klare dagen og vejen. Hvis din mors eneste indkomst er folkepension, er det udelukket at Kommunen og/eller banken kan tage noget som helst, kun hvis man efter betaling af husleje, vand, varme, el og medicin har et rådighedsbeløb til kost, tøj og andre faste udgifter der overstiger det beløb der accepteres i en offentlig gældssanering på 6.050 kr. månedligt, kan indeholdelse og/eller modregning blive aktuel.

Du skal være opmærksom på, at INGEN privat kreditor, heller ikke banken, kan trække i folks indkomst/løn, det kan kun det offentlige. Banken kan, hvis visse betingelser er opfyldt, foretage modregning i en kundes indestående, hvis de har et forfaldent tilgodehavende hos kunden. Flytter kunden sin lønkonto, kan det ikke længere lade sig gøre og enhver har krav på at få oprettet en NEM- eller lønkonto og kan til enhver tid slet slette sin nuværende Nemkonto,

Men i prøv også at kontakte enten advokatvagten eller en lokal advokat for at få hjælp til sagen.