#221706
morsdreng

Glem alt om konkurs som forudsætter, at den der begærer din mor konkurs har en retlig interesse i konkursen og den deraf følgende udlodning af værdierne til kreditorerne. Hvis gælden kun består af lånet i Danske Bank og aktivernet af huset, hvis salgspris er mindre end
gælden til DB, har hverken banken eller din mor nogen som helst interesse i en konkurs. I øvrigt skal den der indgiver konkursbegæring stille sikkerhed for omkostningerne ved konkursen på ca. 30.000 kr. En konkursbegæring vil derfor med stor sandsynligvis blive afvist af Skifteretten med den begrundelse, at begæringen savner formål og at løsningen i stedet er en tvangsauktion.

Skylder man mere på sit et hus end hvad der kan sælges til er løsningen, at sælge huset for den lavere pris, hvilket naturligvis kræver panthavernes (Danske Banks) samtykke. Er dette ikke muligt, er den eneste løsning, at sælge den overbelånte ejendom på tvangsauktion, hvilket forudsætter at en panthaver indgiver tvangsauktionsbegæring på grundlag af manglende betaling af sit tilgodehavende.

Uanset om vil taler om konkurs, tvangsauktion eller et salg med panthavernes accept, vil “tavlen ikke blive vasket ren” og personen vil stadig skylde den del af gælden som ikke er blevet dækket ved konkursen, tvangsauktionen eller det frivillige salg.

For din mors vedkommende vil løsningen give sig selv den dag hun skal på plejehjem/fraflytter, idet hun i så fald næppe længere kan betale Danske Bank med den konsekvens, at banken vil begære ejendommen solgt på tvangsauktion. Men fra det tidspunkt hvor hun stopper med at betale og indtil tvangsauktionen faktisk afholdes, kan der gå 6 – 9 måneder.