#221678
ABD

Det interessante er jo at man ved nærmere eftertanke ikke kan bebrejde DB noget. Alle selskabers formål er (eller bør være) at lave så stor en profit som muligt da det i et marked med fri konkurrence vil føre til lavere priser og bedre varer. Den virkelige synder her er staten som har svigtet sin pligt til at skride ind når konkurrencen ikke virker eller er for svag. Havde der været ordentlig konkurrence på realkreditmarkedet var denne bidragsfadæse aldrig opstået.