#221570
morsdreng

Indlevering af diverse oplysninger er ikke kun nødvendigt af hensyn til banken og dennes eventuelle kreditvurdering af den nye kunde, men er også et krav i henhold til “Hvidvaskningsloven”.

He er et eksempel på hvad AL skriver om spørgsmålet:

Når du ønsker at oprette en konto, vil du blive bedt om at aflevere en række dokumenter og besvare spørgsmål om forventet forretnings-omfang og formål. Det gør vi, fordi vi – ligesom alle andre pengeinstitutter – skal overholde reglerne i hvidvaskloven. For at gøre det over-skueligt har vi samlet, hvad der skal indleveres til os:
 Pas eller kørekort
 Sundhedskort
 3 seneste lønsedler
 Seneste årsopgørelse
 Seneste budgetskema
 3 seneste BS-oversigter.

Vi gør opmærksom på, at det i nogle tilfælde kan blive nødvendigt med dokumentation ud over det anførte.

Så opgaven ligger alene hos dig.