Forside Fora Privatøkonomi Problemer med banken Problemer med banken

#221478
morsdreng

Banken har i henhold til hvidvaskningsloven en opmærksomheds-, undersøgelses- og underretningspligt, hvis man får mistanke om eller konstaterer forhold omfattet af lovens bestemmelser.

Dine oplysninger tyder på, at du har været indblandet i bedrageri, fordi der på din konto i banken er indgået betalinger for varer som du har solgt, men aldrig har leveret til køberne. Man kan derfor godt forstå, at bankens tillid til dig er ikke eksisterende og at man er “oppe på mærkerne”, når man kan se, at du igen har fået betaling for solgte varer. Det er derfor fuldt forståeligt, at banken har spørgsmål til dig om hvad indbetalingen vedrører, men det er nok tvivlsomt, om bankens undersøgelsespligt går så vidt, at den selv skal begynde at lege detektiv og anmode om køberens kvittering for modtagelsen af varen, når man ved mistanke om overtrædelser af loven skal anmelde denne til Hvid-vaskiningssekretariatet. Men du skal tænke på, at alternativet til bankens handlemåde vil være en direkte anmeldelse af mistanken om din mulige overtrædelse af loven til sekretariatet.

Finanstilsynet har udgivet en 123 siders vejledning til Hvidvaskningsloven,men i stedet for at jeg skal gennemlæse alle disse sider for at give dig et endeligt svar (som måske slet ikke fremgår af vejledningen) , bør du i stedet kontakte Finanstilsynet, som også er klageinstansen for bankens overtrædelse af reglerne for god skik, som det muligvis kan være tale om i dit tilfælde.

Men den nemmeste løsning er uden tvivl at følge de råd som du allerede har fået om at skifte bank. Et andet PI er forpligtet til at give dig en løn-/nemkonto med mulighed for at du kan hæve på kontoen. Man er IKKE forpligtet til at udstyre dig med Dan- eller visakort, overtræk, netbank eller budgetkonto. Kun hvis PI ikke tilbyder sine kunder hævekort med dækningskontrol, er man forpligtet til i stedet at tilknytte dan- eller visakort til kontoen.