#221010
morsdreng

Køb af fast ejendom også andelsbolig, er den største enkeltinvestering du kan foretage som privatperson.

At handle uden sagkyndig rådgivning og alene ved at spørge på dette forum, hvor du ikke aner om de svar du modtager er rigtige eller forkerte, kan ikke frarådes kraftigt nok.

Der findes lovregler om hvordan maksimalprisen på en andelsbolig skal opgøres. Prisen kaldes også for andelskronen opgøres og godkendes på den årlige generalforsamling og er gældende indtil der på næste generalforsamling fastsættes en ny. Så du kan sagtens komme i den situation, at du køber en andel til den pris der blev godkendt på seneste generalforsamling, men alligevel kan prisen være forkert, fordi foreningen siden har optaget lån, for slet ikke at tale om værdien af de individuelle forbedringer i boligen som sælger har tillagt prisen.

Manglende vedligeholdelse eller kommende bygningsinvesteringer, som der ikke er lagt penge til side til, vil også påvirke prisen negativt og det samme gælder kunstig lav boligafgift pga. afdragsfrihed på foreningen kreditforeningslån. I øvrigt er det ikke sikkert, at der findes købere der vil betale den maksimale pris opgjort efter lovens regler.

Søg sagkyndig rådgivning, f.eks. en advokat INDEN du underskriver noget som helst. En sådan rådgivning kan en bank IKKE give dig, de har simpelthen ikke kvalifikationerne hertil.