#220972
morsdreng

Enhver aftale som du indgår med andre,, kan indeholde vilkår som kan være så risikable eller mindre favorable for dig, at aftalen aldrig burde have været indgået på de pågældende vilkår. En bankgaranti går du på, at banken på dine vegne har forpligtet sig til at betale garantikreditor pengene, når visse vilkår er opfyldt og derfor vil banken interessere sig for garantiens vilkår, særligt vilkårene for udbetaling af garantien . Garantien skal typisk betales enten på anfordring eller ved samtykke/dom.

Hvis garantien skal betales på anfordring, er banken forpligtet til at betale, blot garantikreditor beder om det, hvilket kan være risikabelt for banken – og dig – hvis garantikreditor på udbetalingstidspunktet endnu ikke har leveret det han skal, her et nyopført rækkehus. Skal garantien udbetales mod samtykke/dom, kræver det, at du accepterer udbetalingen eller at garantikreditor indhenter en domstolsafgørelse på at du skylder ham pengene. I den sidste situation skal der meget mere til, før end banken – og i sidste ende dig – kommer af med pengene. Da jeg ikke kender garantien eller indholdet i din aftalen med bygherren, er det her naturligvis kun tale om eksempler.

MEN banken burde have orienteret dig om, at man ikke vil stille garantien på de vilkår der fremgik af det indleverede udkast og hvorfor. I bedste fald kunne du måske have udnyttet din fortrydelsesret eller søgt sagkyndig rådgivning. Da banken ikke har gjort det, bør man efter min vurdering godtgøre dig garantiprovisionen.

Men jeg synes at du skal finde ud af, hvorfor banken IKKE ville stille garantien på de vilkår som bygherren ønsker, for det kan tyde på, at den aftale du har indgået er mindre fordelagtig eller for risikabel for dig. Nu har du indgået aftalen om køb af huset, så der er næppe meget en rådgiver kan gøre for dig på nuværende tidspunkt. Men afhængig af, hvori det risikable eller mindre fordelagtige består, kan det ikke udelukkes, at en juridisk rådgiver kan medvirke til at begrænse eller eliminere din risiko.