Forside Fora Bankskifte bankskifte & pengeinstitutsgaranti bankskifte & pengeinstitutsgaranti

#220766
morsdreng

Hvis du ønsker at bruge penge FØR du faktisk får dem i hånden eller udbetalt, er der kun en mulighed, du skal finde en der kan og vil lægge pengene ud for dig så længe.

Garantien er sandsynligvis både stillet overfor dig og afløses senest på overtagelsesdagen af et kontant depositum, så det har ingen betydning, at “garantien står” hos din nuværende bank. Det afgørende er, hvem der har pant/transport i garanten/det deponerede beløb . Hvis dit boliglån først bliver indfriet i forbindelse med salget, har din nuværende bank fat i den lange ende, for garantien/købesummen frigives først, når køber har fået anmærkningsfrit skøde, dvs. når bankens og anden pant i ejendommen er indfriet og hertil bruger man naturligvis det deponerede beløb. Så det mest nærliggende er, at få din nuværende bank til at lægge pengene ud til huskøbet i perioden indtil provenuet fra det solgte hus bliver frigivet.

Hvis du går i en anden bank, skal du dokumentere alt hvad din nuværende bank ved i forvejen, dvs. at dit hus er solgt og hvilket nettoprovenu du vil ende med at få i hånden når handlen er endeligt gennemført. Da en ny bank ikke har pant i dit solgte hus og da dette heller ikke er en mulighed når huset er solgt, vil en anden bank naturligvis stille krav om sikkerhed i form at transport i garantibeløbet. eller pant i det deponerede beløb. Det er ikke udelukket, at et andet PI kan hjælpe dig, men det er naturligvis mere besværligt end at benytte den bank som sandsynligvis allerede har pant i dit solgte hus og som kender alt til salget og det forventede nettoprovenu.