#220666
morsdreng

Ikke alle begrundelser er lige gode når en bank skal give afslag på en ansøgning om lån.

Forbrugerombudsmanden har for nogle år siden udtalt , at et PI ikke må give afslag ALENE på grund af ansøgerens alder, hvilket modsætningsbevis betyder, at et afslag skal begrundes med konkrete og saglige grunde, som f.eks. ansøgers indkomst- og/eller formueforhold, lavt rådighedsbeløb, usikker indkomst m.fl.

Om forbrugerombudsmanden vil have samme holdning til et afslag der ALENE begrundes i ansøgerens sygdom vides ikke. Men trådstarters spørgsmål henviser til en redegørelse, som må fremgå af bankens skriftlige afslag, hvorefter begrundelsen ser ud til at være usikkerhed vedrørende indkomstgrundlaget.

Men som allerede oplyst, er det alene banken der bestemmer om den vil yde et lån. Et man utilfreds med afslaget, kan man kun klage over dette til BR, dennes chef eller evt. til bankens klageansvarlige, men sandsynligheden for at man vil omgøre bankrådgiverens afslag er meget lille. Indbringes et afslag på lån, kredit eller akkord for PI-ankenævnet eller Realkredit-ankenævnet, vil klagen blive afvist.

Hvis du fortsat ønsker at optage et boliglån, bør du derfor forsøge dig i et andet PI. Når din nuværende bank øjensynligt ikke “tør” yde dig et boliglån, bør du af hensyn til dig selv overveje, om du i det hele taget bør optage lånet.