#220048
Michael

Du skriver: “Som jeg forstår det, så er gevinsten stort set udelukkende lig dette skattefradag – er det korrekt?”

Der er ikke noget skattefradrag involveret i en kursgevinst på et fastforrentet lån. Hvis du indfrier fx. 2 mio til kurs 90 så “tjener” du 200.000 kr. minus omkostninger til et nyt lån (og kurstab på det oprindelige lån). Men husk at renten på det nye lån jo så vil være højere indlysende nok og bliver I boende i rigtig mange år giver denne manøvre ikke nødvendigvis mening.

Hvad dine modeller angår har jeg ikke så meget at tilføje. En 7-års renteprognose er umulig at lave, men det er fint at du selv undersøger hvor meget du kan tåle at renten stiger.

Hvis du går i flex/Jyske F1 så vil jeg anbefale, at du løbende sparer et beløb op hver måned som buffer mod fremtidige rentestigninger. Grundlæggende er det helt umuligt at forudsige hvilket lån der vil være bedste over en længere periode så det er din økonomi her og nu du skal se på samt jeres risikovillighed.