#219850
morsdreng

Er man værge for en umyndig har man pligt til at bevare den umyndiges formue i uforringet stand, hvilket indebærer at den kan investeres så den giver et stabilt afkast dog uden at investeringen får karakter af spekulation. Derfor er der også regler om, at midler over en vis grænse skal administreres i en godkendt forvaltningsafdeling og for hvor stort et beløb værgen må administre re.

Nu er du imidlertid IKKE beskikket værge, men er som far “født værge” for dine børn. At du som værge kan disponere over dine børns konti, giver dig IKKE ret til at sætte børnenes formue over styr. Selv om man politisk har åbnet op for at børneopsparinger kan investeres i andet end indestående på en bankkonto, betyder det IKKE, at du frit kan formøble dine børns penge. Gør du det alligevel, kan du risikere, at dine børn gør dig personlig erstatningsansvarlig for forringelsen af deres formue, den dag de fylder 18 år.

Der er flere afgørelser fra PI-ankenævnet hvor pengeinstitutter (som “stedfortræder” for forældrene) har måttet tilbagebetale penge til barnet, fordi forældrene i strid med deres pligter som værger har anvendt barnets midler til betaling af egen gæld og fordi pengeinstituttet var vidende herom.

Hvis du vil spekulere så gør det for dine egne midler, og lad være med at spekulere for dine umyndige børns penge, for det har du som værge ikke ret til.