#219448
peter holm larsen

Hej Michael og tillige Toften!

Nå nu har jeg fundet ud af hvad der er op og ned på sagen, undrede mig mere og mere over at de værksted jeg havde været på stod Autopartner og værkstedet så ikke var med på listen.

Men jeg har nu talt med Autopartners hovedkontor. Og hele årsagen ligger i at de pr. 1. februar 2016 er udtrådt at Autopartner samarbejdet.

Men er samme værksted. Så de aftaler jeg havde lavet om reparation af min bil inden 1. februar 2016 såfremt aftale om service er indgået før 31. januar 2016 er omfattet af samarbejdets forpligtelser.

Så blev det opklaret. Så Autobutler.dk har så værkstedet opført med Autopartner fordi det er så nyt.

Så var ikke løgn! – ville også være mærkeligt at Autobutler også kunne tage fejl. Men det ændre jo intet på substansen.

Men værkstedet er uændret det samme værksted – så det ændre i bund og grund intet.

Så nu har jeg oplyst hvilket værksted det var – var det så ikke en ide, i også bidrag lidt positivt med at anføre f.x. hvad renter i får på anfordring og i hvilke banker – det er jo det tråden startede med.

Men mærkeligt at ingen vil komme med disse oplysninger. Men men men men men intet er jo så skift det ikke er godt for noget. Da alle pengeinstitutter jo kvartalsvis indberetter til FTS om deres porteføljer at arrangementer både på ind og udlån.

Bankerne skal bl.a. skal angive indlånsporteføljen opdelt i rentesegmenter. Beløbende angives i hele 100.000 kr. altså fx 24.213,1 mio. kr. Så hvis indskuddet er over 50.000 kr. og indlånet har været der i 1 kvartalt 2016 vil det fremgå af en af de indberetninger de ca. 80 pengeinstitutter laver kvartalsvist.

Men kunne jeg så ikke bede om den lille hjælp, at Toften kunne oplyse i hvilken af Danmarks 5 regioner filialen ligger – det vil med mindre filialen ligger i en af regionerne i Jylland, mindste antallet jeg skal begære agtindsigt i mindre 🙂

Så Toften kan du oplyse hvilken af de 5 regioner filialen ligger i – det kan du vel godt oplyse – mere så jeg ikke skal gennemgå alle rapporter 🙂