#219002
morsdreng

Du skal IKKE tro, at du får fortjenesten i hånden på den dag hvor køber overtager din ejendom.

Hvad har i aftalt i købsaftalen?

Det sædvanlige er, at den kontante købesum deponeres hos sælgers bank og først frigives til sælger når endeligt skøde er lyst uden retsanmærkninger, hvilket sædvanligvis først vil ske en vis periode EFTER overtagelsesdagen. Spørg den der skal berigtiger handelen, hvornår denne forventer at salgsprovenuet vil kunne frigives til din frie disposition.