#218950
thsv

Skru en smule op for ydelsen, så Banklånet er afdraget på 9 år = 3 perioder F3-lån.

Overvej dog nøje, specielt ved hver refinansiering om det ikke er tid til en omlægning til et stort RK-lån med afdrag, specielt hvis den købte bolig er steget i pris.

Hvis I vælger fastforrentet lån er det klart billigst at afdrage på begge lån, da tillægget for afdragsfrihed, det beskedne afdrag og merkursen for afdragsfrihed tilsammen medfører en rente på over 15% i forhold til de sparede afdrag!
Denne beregning har bl.a. PHL eftervist og i de 15% er der end ikke medregnet den underkurs man får for obligationerne.

Og vil I absolut have fastforrentet lån er 2½% lånet (stadig over 30 år) klart billigst pr. lånt kontantkrone!