#218820
Anonym

thsv, er du sikker på den er skattepligtig på Prioritetslån?

Hvis du keder dig nok til at læse det link her så gør det: http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2160568

“Kursgevinstlovens § 22, stk. 3 – ordlyd og forarbejder

Kursgevinstlovens § 22, stk. 3, 1. pkt., indeholder en undtagelse til hovedreglen om, at privatpersoner ikke beskattes af gevinst på gæld. Bestemmelsen omhandler ekstraordinære indfrielser af kontantlån og har nu følgende ordlyd:

“Stk. 3. Gevinst, som en debitor opnår ved ekstraordinær hel eller delvis indfrielse af et kontantlån i danske kroner, medregnes, hvis lånet er ydet med sikkerhed som nævnt i stk. 1, 5. pkt., af et selskab eller en person eller et dødsbo, der driver næringsvirksomhed ved finansiering.””

Så hvis du ikke driver næringsvirksomhed ved finansiering er det ikke omfattet af KGL § 22, stk. 3? Men igen, hvis du keder dig thsv så må du gerne korrigere mig, hvis jeg er forkert på den.