#218690
Anonym

5 års fast med en ydelse, som kan opretholdes hele perioden.

I tilfælde af at renten stiger i perioden vil du evt. kunne indfri lånet til en underkurs, ved omlægning. Hvis du vil kende underkursen kan du sikkert få den oplyst af banken eller af lånedokumentet, hvor det gerne skal stå i med eksempler på renteændringer på +/- 1,2 og 3 %.

Er der uændret renteniveau er kurstabet ved indfrielse begrænset

Markant lavere renter vil jeg ikke tro vi kommer til at se, hvorfor renterisikoen ved at vælge 5 års i perioden er lav.

Hvis du forventer at lave ændringer i din afviklingsprofil indenfor de 5 år, bør du vælge en lavere rentebinding, som matcher med horisonten for, hvornår der skal ændres.

Basalt set fra min vinkel: forventer du at lave ændringer i lånet inden der er gået 5 år så match din rentebinding med dette – forventer du ikke at skulle lave ændringer kan du roligt tage 5 års.