#218632
thsv

Læs dog oplægget inden du kommeterer, HH!

Andelens handelspris baseret på andelskronen er de 2,7 mill.
Det er Danske Bank, der vurderer andelen til en værdi til 800.000 kr formentligt udfra principper om en lav husleje som lejebolig.

Når det er sagt er mange andelsforeninger vurderet for højt og uden hensyntagen til at der ikke kan opnås RK-lån til andelsbeviset.