#218570
L.B.

Hej Throels
Der må foreligge en misforståelse.
Du og dine penge skal have samme mulighed som alle andre.
Den eneste betingelse for at opretholde kreditorbeskyttelsen er, at du holder dine penge klart adskilt fra din øvrige formue.
Det er dig der har bevisbyrden i tilfælde af kreditforfølgelse. Ikke banken.
Det kan kun være misforstået omsorg fra bankens side. Problemet er bare at det stiller dig dårligere end andre, hvis du skal konsultere banken hver gang du ønsker, at hæve penge fra din kreditorbeskyttet konto.
Prøv at læs retsplejeloovens § 513:

§ 513. Udlæg kan ikke foretages i erstatning for invaliditet eller tab af forsørger eller i godtgørelse i forbindelse hermed, hvis beløbet tilkommer skadelidte eller den, som har mistet en forsørger. Er beløbet udbetalt, kan udlæg dog ske, medmindre summen ved indsættelse på særskilt konto i bank eller sparekasse eller på anden måde er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue. Tilsvarende gælder om renter og udbytte af kapitalen.

Du kunne også bede om deres advokats udtalelse i denne sag.
Det kunne være han havde en god forklaring på, hvorfor banken har disse restriktive foranstaltninger for kreditorbeskyttelse.