#217268
peter holm larsen

Hej Tommy Bodk,

Jeg er ikke 100% sikker på jeg forstår det spørgsmål korrekt.

Men som jeg ser det er det spørgsmålet om hvordan beløbet for ejerskifteforsikringen skal betales og hvornår.

Igen uden at være 100,000% sikker – så er processen at det er køber der tegner ejerskifteforsikringen og sælger der ved at tilbyde at betale ½ kan slippe delvis for ansvar for den solgte bolig.

Aftalen er sådan set 100,0000% banken uvedkommende og har som sådan ikke noget med købet af selve ejendommen at gøre.

Du har så indgået en aftale med et forsikringsselskab om at tegne en forsikring og hvordan du betaler for denne – er jo en aftale mellem dig og forsikringen (og naturligvis fra en konto du har råderet over – læs her ikke en midlertidig ejerskiftekonto i banken).

Du har hvis sælger så har indvilget i at betale ½-delen et krav mod sælger som skal afregnes over refusionsopgørelsen. Og den er også banken uvedkommende.

Teoretisk hvis sælger ikke kan/vil betale din andel er det også krav (simpel krav) som alle mulig andre, som du selv må søge inddrivelse af.

Så som jeg læser det er alt gået lige efter bogen – og tænker iøvrigt det i det store spil også er lige fedt hvilken konto det trækkes fra – men naturligvis ikke fra en midlertidig ejerskiftekonto i banken, da den kun er til at afregne købsprisen og lånetransaktionerne over herunder lånesagsomkostninger.