#216778
morsdreng

Produktet kurssikring blev indført for ca. 25 år siden fordi ingen – heller ikke thsv – kender den fremtidige kursudvikling.

Kurssikringen er derfor en forsikring mod fremtidige kursfald og deraf følgende rente- og ydelsesstigning i perioden indtil dit kreditforeningslån bliver udbetalt den 1.3.2016. Det koster naturligvis noget at kurssikre, men det gør en ulykkesforsikring jo også.

Så hvis du ønsker at fastlåse den fremtidige rente og terminsbetaling på dit kreditforeningslån, som først udbetales den 1.3.2016 skal du naturligvis kurssikre. Hvis du derimod har luft i økonomien og/eller vurderer, at du uden problemer kan klare en fremtidig rente- og ydelsesstigning i perioden fra nu og indtil dit lån udbetales, kan du overveje ikke at kurssikre. Det er ren forsikring/cover my ass.

At lade spørgsmålet om kurssikring eller ikke være afhængig af, om du tror at renten vil falde eller stige fra nu og indtil 1.3.2016. er i modstrid med hele ideen bag kurssikring.

At du ikke forstår thsv skal du ikke være ked af, det gør han ikke engang selv.