#216448
morsdreng

Ingen steder, der var jo netop derfor man oprettede bilbogen, fordi autoforhandlerne bl.a. Helle havde store tab på biler som de tog i bytte, fordi man IKKE kunne se om der var pant, udlæg eller ejendomsforbehold i bilen.

Eneste mulighed for at konstatere om der var foretaget udlæg i en bil var dengang, at kontakte SAMTLIGE fogedretter i de rets-kredse hvor ejeren havde haft bopæl mens han ejede bilen, for at høre om der var foretaget udlæg i denne. MEN underpant og ejendomsforbehold var det umuligt at konstatere.

Det kan man nu, fordi underpant, udlæg og ejendomsforbehold i biler nu skal tinglyses i bilbogen, mens underpant i og ejendoms-forbehold i løsøre samt udlæg i fordringer (bortset fra virksomhedspant) fortsat ikke skal tinglyses. Transport kan fortsat ikke ses nogen steder.

Som noget nyt, og fordi der ikke længere udstedes fysiske pante- eller ejerpantebreve, skal der nu tinglyses underpant i pante- og ejerpantebreve, hvor alene besiddelsen af pante- eller ejerpantebrevet tidligere var tilstrækkelig sikringsakt for panthaveren, naturligvis udover kravet om, at selve pantet skulle være tinglyst i den pågældende faste ejendom eller løsøre.

Så man skal IKKE tro, at alle panterettigheder vil fremgå af tingbogen, selv om denne på det seneste er blevet udvidet med andelsbolig- og bilbogen.