#216284
k1958

Jeg skrev skal, fordi det simpelt hen er en betingelse for at opnå skattefrihed. Ikke et moralsk anliggende.