#215514
Den interesserede

En anden GRATIS SKABELON på et gældsbrev/anfordringslån/familielån/rentefri famiielån er:

Gældsbrev (anfordringslån)

Navn:_____________________________ CPR NR: ___________________

og

Navn:_____________________________ CPR NR: ___________________
(i det følgende kaldet låntager) erkender herved at være nedennævnte beløb skyldig til:

Navn: _____________________________ CPR NR:____________________

og

Navn: _____________________________ CPR NR:____________________
(i det følgende kaldet långiver).

Beløbet andrager kr. _________________________, skriver kr. ____________________

Lånet udbetales den xx-xx/20xx

Lånet er rente- og afdragsfrit.

Långiver kan til enhver tid kræve gælden indfriet uden varsel.

Låntager kan til enhver tid indfri gælden helt eller delvist uden varsel.

Lånet forfalder til fuld indfrielse ved långivers død.

Dette gældsbrev kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jfr. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

Sted og dato:

Som låntager:

Navn låntager Navn låntager

Sted og dato:

Som långiver:

Navn långiver Navn långiver