#215486
thsv

Prøv selv at regn på det!
Restgælden er 20.000 kr højere med dagens kurser: 1,432 mod 1,412 mill. ved RDs kurser.
Merbidraget på 0,3252% svarer til 4.657 kr eller forrentning af ca. 45.000 kr ved 10,5%.
Afdraget du sparer 1. år er på ca. 38.000 kr, og renter&bidrag du sparer er på 1.400 kr mod de ca. 4.000 kr du sparer på kassekreditten.
Hertil komer de 20.000 kr du har i mergæld!