#215206
morsdreng

Når I flytter sammen, kan der opstå et behov for fælles konti til betaling af fælles faste udgifter og kost. Dette kan i praksis laves på flere forskellige måder, men i sidste ende er det afgørende, hvad I finder er den letteste og smarteste løsning for jer. Det kan også have betydning, om lejligheden er lejet i fællesskab eller kun er lejet af den ene af jer.

MEN tegning af fælles forsikringer har med sikkerhed INTET at gøre med oprettelsen af fælles konti, og skyldes derfor alene bankens ønske om et mersalg af forsikringer. Enten fordi man p.t. kører en intern kampagne for at tegne forsikringer eller fordi bankrådgiveren ønsker at forbedre sin personlige score på området.

At det skulle være nødvendigt med kassekreditter til konto hvorfra der kun betales husleje og el samt kost, kan jeg ikke forstå. Hvis kreditten udnyttes opstår der en solidarisk hæftelse, hvilket erfaringsmæssigt kan give problemer den dag parterne går fra hinanden. I skal dog også være opmærksomme på, at I kun kan disponere alene over kontoen/kontiene fordi I gensidigt har gi-vet hinanden fuldmagter hertil. Så hvis en af jer trækker over på kontoen, kommer I begge til at hæfte solidarisk for overtrækket.

MEN I skal passe på med at blande jeres økonomi mere sammen end højst nødvendigt. I bør derfor UNDER INGEN OMSTÆNDIG-HEDER oprette en fælles opsparingskonto eller lade jeres løn skal indgå på den fælles konto. I skal derfor forsætte med at have hver jeres separate lønkonto, opsparingskonto og eventuel budgetkonto til betaling af jeres personlige faste udgifter. Hvis I har lån i banken eller andre steder, skal disse naturligvis fortsat være separate.

I tilfælde af dødsfald vil alle jeres fælles konti blive spærret indtil det er afklaret hvem der skal arve afdøde og hvordan indeståen-det skal deles mellem afdødes bo den anden kontohaver. Men går I fra hinanden, vil der opstå et lignende problem, idet jeres gensidige fuldmagter i så fald vil blive tilbagekaldt, hvorefter I kun kan disponere over kontoens indestående i fællesskab, hvilket forudsætter, at I både er enige om, at indeståendet på kontoen skal udbetales og hvor stor en andel heraf hver enkelt af jer skal have. I skal IKKE regne med, at banken i en sådan situation vil udbetale ½-delen af indeståendet til hver enkelt af jer, og slet ikke, hvis det går op for banken, at kontohaverne er uenige om hvordan indeståendet skal fordeles. I værste fald, kan det blive nødvendigt med Skifterettens bistand til at få delt indeståendet på de fælles konti og evt. andre aktiver som ejes i fællesskab.

Så det er ikke altid helt så enkelt at få delt indeståendet på fælles konti som det bliver givet udtryk for på denne tråd. Er der ligefrem opstået overtræk eller er der trukket på en eventuel tilknyttet kassekredit hæfter I solidarisk for gælden, og så er det ikke længere noget I selv kan dele, da det alene er banken der afgør om man vil opdele en solidarisk hæftelse.

Så det er alene op til jer, hvordan I vil betale de fælles udgifter og om der skal oprettes fælles konti hertil eller om der blot skal
overføres ½-delen af huslejen til den af jer der i praksis betaler huslejen og tilsvarende, til den der står for de daglige indkøb af kost.