#214610
morsdreng

Det afgørende er
om banken garanterer for dit realkreditlån? og i givet fald for hvor stor en del og hvor lang tid endnu garantien løber?
om du har pantsat gruppelivsforsikringen for al både nuværende og fremtidig gæld til banken?

Hvis du ikke selv kan finde oplysningerne, kan du bede banken om at dokumentere, AT at de har stillet garanti for realkreditlånet, for hvilket beløb og tidsrum samt AT din gruppelivsforsikring er pantsat til sikkerhed for garantistillelsen.

Når du har fået disse oplysninger, må sagen tage udgangspunkt i disse.

Størrelsen på din præmie og forsikringssum, er uden nogen som helst betydning for din situation.