#214574
morsdreng

Før i tiden, havde en kundes bankengagement og dennes lån en kreditforening intet med hinanden at gøre. Sådan er det IKKE længere, hvor det PI der formidler optagelsen af et realkreditlån typisk garanterer for en del af realkreditlånet i en vis årrække (f.eks. 20/25% i en periode på 5 år)

Når kunden giver banken sikkerhed, f.eks. i en forsikringspolice, tjener denne til sikkerhed for “alt mellemværende” med banken/PI (både nuværende og fremtidigt) og dermed også for den garanti som banken har påtaget sig for realkreditlånet.

Så prøv at undersøge, om din gruppelivsforsikring hos PFA ikke tjener til sikkerhed for alt hvad du skylder eller kommer til at skylde banken. Hvis dette er tilfældet, tjener forsikringspolicen til sikkerhed for både din egen gæld til banken og den garanti som banken på dine vegne har påtaget sig for realkreditlånet.