#214542
peter holm larsen

Ja – det er jer der bære tabet og gevinsten indtil kurssikringen er indgået.

I har jo heller ikke fået oplyst prisen for at kurssikre – altså kursen – så da i jo ikke kender kurssikringskursen kan i jo heller ikke gøre tabet op.

Men kurssikring er jo en gensidig bebyrdende aftale – og som alting et så er en aftale først gældende når begge parter har tiltrådt den.

Men vil lige det da også er rent vanvid at tro man ved at skrive en mail tror man dagen efter kan have et lånetilbud.

Har i overhovedet opsagt jeres nuværende lån – er jo et mærkeligt tidspunkt i kontaktet banken på den 21. maj.

I kunne jo havde fået lavet lånetilbud for flere måneder siden. Jeg havde selv mine lånetilbud klar primo januar – og alle dokumenter klar til at rykke.

Og der tog kun et telefonopkald og 4 minutters samtale med deres telefonbank så var gammelt lån opsagt og nyt lån kurssikret.

Men lånetilbudene tog også det ca 3 – 4 uger at få på plads – men det kan jo gøres i god tid.