#214406
peter holm larsen

Nu kender jeg intet til jeres indbyrdes økonomi mellem dig og din kone.

Men blot for at præcisere – så fælleseje ofte misfortolkes som man juridiske hat fælles eje af alt under ægteskabet.

Udgangspunktet for forståelsen af fælleseje er: at man under ægteskabet har særråde og særhæften for egen formue – for ved ægteskabets ophævelse er der “ligedeling ved skifte”. Vel og mærke kun ligedeling af netto formue – ikke netto gæld.

Så skulle din kone være så uheldig at have en nagativ formue ved skilsmisse eller endnu værre ved død – så ville det være en fordel at kun du stod på hældsbrevet.

Men har i begge positiv nettoformue og fælleseje ved skifte – så har det i praksis ikke den store betydning.

Du kan i princippet kun udlåne dine egne penge – ikke din kones med mindre hun er indforstået hermed – men i praksis er det nok også mere teori. Da men under ægteskabet ved ægtepagt kan give gaver til hinanden.

Men lav dog en konstruktion der svarer til realia !