#213378
Anonym

Jeg tror bare vi skal sige, at du har været heldig i denne her sag.

Dels er det ikke meget Retsplejelovens §509 stk.1. (trangsbeneficiet) normalvis efterlader af rådighedsbeløb, og dels vil man i en del situationer kunne argumentere for, at feriepengene er noget ekstra, som ligger ud over den normale løn – især hvis der ikke holdes ferie uden løn i den periode hvor feriepengene kommer til udbetaling.

Generelt har Pengeinstitutankenævnet i talrige afgørelser fastslået, at bankernes adgang til modregning er ganske omfattende.

Men noget helt andet er, at det i mine øjne er moralsk anløbent, at låntager ikke vil gøre alt hvad der står i hans/hendes magt, for at betale den gæld, man selv har stiftet.