#213124
HalliHallo

Når du ikke vil gamle med pengene, så skal du nok fortsætte som hidtil med det pæne indlånsrente.

Hvis du var interesseret i at investere i værdipapirer for børnene, så havde du jo nok gjort det fra deres fødsel af og løbende hvert år.